Kde som?: Vesmír (HomePage) Kde som?: Vesmír (HomePage)

Sprievodca vesmírom

Vítam Vás na stránkach o vesmíre a mnohom čo s vesmírom priamo alebo nepriamo súvisí. Tieto stránky som chcel zamerať hlavne na niektoré základné pojmy z vesmíru, zaujímavosti a vysvetlenia. Samozrejme, budem sa snažiť pridávať aj rôzne aktuálne novinky, ale neberte tento web ako on-line spravodajstvo :-) V prípade, že ste v súvislosti s vesmírom narazili na nejaký neznámy pojem, alebo útvar a nenašli ste jeho vysvetlenie na týchto stránkych - neváhajte a oznámte mi to :-)

Čo nájdem na týchto stránkach?

Stránka je rozdelená do viacerých sekcií, ktoré určujú hlavnú tému daných príspevkov. V prípade, že hlavná oblasť je trochu obšírnejšia, tak sa táto sekcia delí ešte na podsekcie. Ale to už určite zistíte sami :-) A teraz už niečo k obsahu:

Medzi asi najobsiahlejšie oblasti na týchto stránkach patrí Slnečná sústava spolu s hviezdami a veľmi obsiahla je aj časť venovaná technológiám. Tieto tri časti stránky popíšem preto trochu bližšie.

Slnečná sústava

Sem patrí samozrejme všetko, čo sa týka Slnka a jeho planét, pričom som samozrejme nezabudol ani na ďalšie vesmírne telesá patriace do nášho planetárneho systému, ako sú kométy a asteroidy.

Rozhodne sa tu nemohlo zabudnúť ani na rôzne zvláštnosti slnečnej sústavy. Ako bonus :-) som pridal aj vysvetlenie rozdielov medzi pojmami súvisiacimi s padajúcimi hviezdami (meteoritmi).

Hviezdy

Snáď najrýchlejšie sa rozvíjajúca časť astronómie. Dalo by sa povedať, že každý deň pribúdajú nové poznatky o hviezdach, ich vývoji a zániku.

Okrem týchto základných údajov a poznatkov o hviezdach sa tu môžete stretnúť aj s vysvetlením (alebo naznačením?) procesov ktoré v rôznych typoch hviezd prebiehajú. Pri smrti hviezd, ako aj pri rôznych iných procesoch vo vesmíre vznikajú aj iné útvary ako galaxie - napríklad hmloviny, ktorých základný popis je taktiež možné nájsť.

Technológie

Bez techniky a technologického rozvoja by rozvoj astronómie, poznatkov o vesmíre a fyzické objavovanie uneversa ľuďmi (kozmonautmi, astronautmi,...) nebolo možné.

Prvým objavom v technike, ktorý umožnil začiatočný rozvoj astronómie, bol pravdepodobne ďalekohľad. Práve preto medzi ďalekohľadmi na týchto stránkach nájdete nielen ich začiatky a rôzne typy; ale aj rozdelenie, základný princíp činnosti, spôsoby montáže a ako bonus jednoduchý podprogramček pre výpočet vlastného ďalekohľadu.

Po objeve ďalekohľadu a objavenia úžasných obrazov vesmíru, človek prirodzene začal túžiť po návšteve vesmíru. Samozrejme, nebolo to možné až kým neboli vyvinuté vhodné motory pre dopravný prostriedok človeka. Hoci využiteľné pohonné jednotky neoslávili ešte ani storočnicu, je ich hneď niekoľko typov. V časti týchto stánok venovanej problematike pohonu nájdete vysvetlenie princípu základných a najpoužívanejších - napr. s kvapalným, pevným alebo jadrovým palivom.

Nezostávam však len pri nich a môžete naraziť aj na pomerne novú technológiu iontových motorov či rôznych alternatívnych pohonov ako sú vesmírne plachetnice, magnetické delá, laserové pohony a podobne.

Len čo človek začal objavovať vesmír a vesmírne prostredie, prišiel na to aké je nebezpečné a pre človeka nehostínné. Bez ochranný prostriedkov sa jednoducho vo vesmíre nedá prežiť. Ochranné prvky preto tvoria taktiež pomerne obsiahlu časť týchto stránok, pričom som sa nezameral len na ochranu človeka, ale aj družíc, vesmírnych lodí a samotnej Zeme.

Keď už boli vyvinuté ochranné prvky, mohli sa začať návštevy blízkeho vesmíru. Pobyt vo vesmíre so sebou priniesol aj nový spôsob manévrovania, pretože telesá v kozme sa riadia inými zákonmi ako napríklad na Zemi. Na stránkach nájdete vysvetlenia a spôsoby základných princípov riadenia lodí vo vesmíre, ako aj možný spôsob predĺženia pobytu ľudí vo vesmíre pomocou umelej gravitácie.

V technologickej časti stránok nájdete aj niektoré z naúspešnejších činností človeka vo vesmíre ako sú významné vesmírne stanice; zaujímavé sondy, či prehľad vesmírnych letov.

Ďalšie témy na stránke

Okrem už zmienených častí sa týchto informačných stránkach dozviete aj niečo o významných teóriách o vývoji, vzniku, zložení a zániku vesmíru; významné výskumy a ich výsledky či princípy.

Zároveň som sa na stránku rozhodol pridať aj akýsi slovníček pojmov, s ktorými sa na stránkach či pri hľadaní informácií z vesmíru môžete stretnúť. Ak narazíte na pojem, ktorí nepoznáte, alebo neviete čo znamená, či by ste chceli aby sa v slovníku nachádzal - kľudne ma kontaktujte.

Ak by ste chceli prispieť k rozvoju tejto stránky svojim vlastným článkom, môžete tak kľudne urobiť. Ja sa len poteším :-) a ďalší čitatelia určite tiež.

Pri surfovaní po týchto stránkach vám želám príjemné pohodlie a samozrejme dúfam že na nich nájdete informácie, ktoré hľadáte.

Autor: Jaroslav Merényi